2020-2021:

Gepland Jubileum werd lange Covid19-onderbreking

2020 zou een belangrijk jaar worden voor CorsoClub Zoelen: het 60e fruitcorso, waarbij 'onze' club als enige ook daadwerkelijk 60 keer zou hebben deelgenomen.

 We begonnen enthousiast met een startbijeenkomst op 10 januari 2020 in de kantine van voetbalvereniging SCZ. Door veel eerder te starten dan gebruikelijk, wilden we extra kunnen uitpakken op het fruitcorso.

Helaas liep het anders. 

Nadat in de loop van maart de impact van de Covid-maatregelen steeds duidelijker werd, besloot het bestuur van de Stichting Vierstromenland in April, na raadpleging van de Corsoclubs, het fruitcorso 2020 te annuleren.

Er werd op 19 september nog wel een fruitcorsoquiz georganiseerd, waaraan vele vrijwilligers van CorsoClub Zoelen samen deelnamen vanuit onze bouwloods.

In 2021 werd al snel duidelijk dat ook dit jaar het fruitcorso niet door kon gaan.

Daarom is gekozen voor een alternatieve aanpak: de oogstweek!

Voor Corsoclub Zoelen betekent dit dat we binnen de gegeven beperkingen nu aan de slag kunnen met fruitsculpturen. Hierover is meer te lezen elders op de website.

 

Corsoclub Zoelen | ger@corsoclubzoelen.nl