ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is in Nederland de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht (binnen de Europese Unie beter bekend als GDPR).

Deze verordening is erop gericht om eenieders gegevens optimaal te beschermen. Het is hier uiteraard van belang om in de geest van de verordening te werken zonder door te slaan in bureaucratie.

Corsoclub Zoelen vult dit op de volgende manier in:

 

 • Wij leggen zo min mogelijk gegevens vast van onze vrijwilligers en relaties:
  • Omdat we geen leden hebben, is geen ledenadministratie aangelegd
  • We leggen alleen gegevens vast voor een specifiek doel, in principe alleen door uzelf opgegeven (bijvoorbeeld naam + shirtmaat voor T-shirtjes, of naam + aantal consumptiebonnen + bedrag indien door u besteld)
  • In het sponsorformulier bij onze jaarlijkse sponsorbrief geven we aan welke gegevensvan de sponsor zijn vastgelegd, met de mogelijkheid deze te corrigeren
  • In het sponsorformulier krijgen sponsors de keuze op welke wijze (of niet) hun sponsorvermelding of advertentie wordt geregeld 
 • In en rond de bouwhal en op het parcours maken wij foto’s voor onze eigen website. Bij de ingang van de bouwhal is aangegeven:
  • dat er foto’s worden gemaakt
  • dat u op enig moment kunt aangeven niet gefotografeerd te willen worden. Let op: hiervan wordt geen registratie bijgehouden, dus dit moet u herhalen indien nodig).
  • waar u eventuele foto’s kunt bekijken (www.corsoclubzoelen.nl), en
  • hoe u foto’s kunt laten verwijderen (mailtje naar info@corsoclubzoelen.nl). 
 • Indien derden opnames komen maken in de bouwhal, worden zij geacht vooraf uw toestemming te hebben gevraagd, en zijn zij verantwoordelijk voor de privacyaspecten hiervan.
 • Als u op enig moment inzicht wilt krijgen in de gegevens die door Corsoclub Zoelen van u zijn vastgelegd, kunt een verzoek hiertoe indienen per e-mail aan info@corsoclubzoelen.nl

 

Corsoclub Zoelen | ger@corsoclubzoelen.nl