Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen!

Zo is het voor mij ook gegaan met het corso-gebeuren, zegt Janus de Jong, ere-voorziiter van Corsoclub Zoelen. 

Aannemer Van Beest kwam in het voorjaar van 1961 bij mij: ,,Zeg Janus, ik ben benaderd door enkele mensen uit Tiel met het verzoek om met het dorp Zoelen ook mee te doen aan het Oogst-fruit -corso in Tiel en hiervoor een proefwagen te bouwen." Ook had hij schilder Bart van Kalkeren en Betonwarenfabrikant Arie van Os hiervoor benaderd. We hebben met zijn vieren toen besloten om mee te doen, ofschoon we helemaal niet wisten wat we ons daaavan voor moesten stellen.

We hebben al die jaren soms met heel veel plezier en ook enkele jaren met zeer veel moeilijkheden, meestal was dat toen al geldgebrek, een corsowagen gebouwd. Als de financiën het niet toelieten, werd het een eenvoudige wagen met veel appels en peren, soms zelfs wel met graszoden. Maar al met al, de wagens werden groter en mooier. Er werd steeds meer met harde produkten gewerkt vandaar dat we steeds vroeger met de bouw konden beginnen. In 1985 hebben we het 25-jarig jubileum feestelijk gevierd. In die jaren hebben we 3 maal het hoogste aantal punten met ,,Lof van de Jury' behaald. In 1984 was dat met de wagen ,,Grieks wrak in de fruitzee'', ontworpen door Bert Strik. Het jaar daarop in ons jubileumjaar, behaalde onze wagen ,,Feestend Fruit", eveneens ontworpen door Bert Strik, wederom de eerste plaats. Dat jaar hadden we dus dubbel feest. Daarna duurde het tot 1997 voordat we weer ,.Lof van de Jury" behaalden met de wagen ,,Ode aan de Herfst" ontworpen door Bert van Erkom.

Zoelen is het enige dorp dat alle keren meegedaan heeft aan het corso, en daar zijn wij bijzonder trots op. In 2005 heeft Janus de Jong zijn voorzitterschap overgedragen aan zijn Zoon Gert, en kreeg hij voor zijn verdiensten de titel ere-voorzitter van Corsoclub Zoelen.

Zoelense Corsowagens door de jaren heen

In de pagina's 'Grote Wagens' en 'Jeugdwagens" ziet u de titels en soms ook foto's van de wagens uit eerdere jaren.  

 

 

 

 

Corsoclub Zoelen | ger@corsoclubzoelen.nl